Godziny otwarcia


Kancelaria czynna:


Telefon czynny każdego dnia
od 8:00 do 10:00


Kasa czynna w godzinach pracy kancelarii.


Komornik przyjmuje strony:

W sprawach pilnych Komornik przyjmuje umówione strony każdego dnia.

Obszar działania

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wojciech Chmura działa we właściwości
Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, która obejmuje miasto Ruda Śląska.


Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję
z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.
(Art. 8.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji Dz.U.06.167.1191 -
tekst jednolity - z późniejszymi zmianami)